Barn möter konstruktionslek


Karin Larsson 2018-11-02


Under höstens observationsperiod kunde vi på Vargen se att intresset för att bygga var stort hos många barn. Det tar vi tillvara på under det här året, och ser vart det leder barnen och oss pedagoger. Vi har ändrat lite i vår miljö för att låta konstruktionsleken ta större plats, och tänker också på hur vi delar gruppen för att alla ska få möjlighet att utveckla sitt byggande. Konstruktionslek kan ta sig uttryck på många olika sätt, och det finns mycket lärande att fånga upp i den!Barnen tar med sig sina erfarenheter i byggandet. Ett besök på Borgholms slott under sommaren återskapas med magnetmaterialet. Och barnen som är med får lära sig om Borgholms slott av barnet som varit där.


En släktings besök i England gör att vi förflyttar oss till London. Big Ben byggt av lego.

Ute konstrueras det också...Det byggs forsar och sjöar, och olika sätt att transportera vatten. Även vägbygget som pågått hela året tas med i leken.


Ute konstrueras det också...Det byggs forsar och sjöar, och olika sätt att transportera vatten. Även vägbygget som pågått hela året tas med i leken.


Barnen inspireras också av sånt de ser på TV. Ninjago är populärt, och dokumentationen på väggen ger bra samtal och inspiration till fortsatt lek och konstruktion.

Det konstrueras också av glasspinnar, korkar och skräpmaterial. Fantasin gör att det som började som en fidgetspinner i slutändan blev en båt....


Det konstrueras också av glasspinnar, korkar och skräpmaterial. Fantasin gör att det som började som en fidgetspinner i slutändan blev en båt....


Att bygga balansbanor är också konstruktion....att bygga dem av kaplastavar kräver att man tar det försiktigt på banan!