Torsdagen den 7 december 2023 - klockan 05:22
Förstasidan
Artiklar

« Föreg. Nästa »

Kövra skolas vänner - bakgrund och riktlinjer


Renée Eklund 2016-11-23Kövra byskola har gamla anor. Här har bedrivits skolverksamhet sedan långt mer än etthundra år. Verksamheten från 1800-tal och fram till idag finns väl dokumenterad i den här boken
https://sevida.wordpress.com/nyheter/


Efter många år av diskussioner om skolans framtid i kommunal regi bildade en stor grupp föräldrar och ortsbor 2008 föreningen Kövra Skolas Vänner, med uppgift att verka för skolans utveckling. 
Från 2009 är Kövra Byskola en fristående skola som drivs av Kövra Byskola AB, ett aktiebolag som till 100% ägs av föreningen.

Relationen mellan föreningen och bolaget regleras i ett appendix till stadgarna:

 

Riktlinjer för Kövra Skolas Vänners Ideell förening org nr 802443-7348 ( KSV)

 styrning av Kövra Byskola AB (KBAB)

 

1. KSV skall genom ägarmajoritet i KBAB verka för Kövra Byskolas  utveckling.

 

2. KSVs styrelse genomför bolagsstämma i KBAB och väljer styrelse och VD i bolaget.

 

3. KSVs styrelse skall hålla sig väl informerad om KBABs löpande verksamhet. KSVs ordförande eller annan ledamot bör adjungeras till bolagets styrelsemöten.

 

4. Föreningen KSV äger vid tidpunkten för fastställande av dessa riktlinjer samtliga aktier i KBAB .  KSVs styrelse/KBABs bolagsstämma får inte besluta om väsentlig förändring av aktieinnehavet utan att först inhämta godkännande av KSVs extra eller ordinarie föreningsstämma.

 

5. KSVs styrelse ansvarar för att överskott i KBAB i sin helhet återförs till verksamheten.

 

6. Vid KSVs årsmöte skall ges en översiktlig redogörelse för KBABs verksamhet

 

 

Om du vill veta mer om föreningen och hur verksamheten är organiserad, kontakta gärna:

Kövra Skolas Vänner, ordförande
Lars Moqvist, 070-1095969
  moqvist05@yahoo.se

Kövra Byskola AB, ordförande
Sonja Wredendal, 070-6678706
  sonja@kovraskola.se


Tipsa en vän Skriv utSök Sökhjälp
Publicerade
Arkiv

Tipsa redaktionen
Skicka insändare

Kalender

Onsdag 13/12
Luciakväll
Onsdag 20/12
Jullov
Tisdag 9/1 2024
Skolstart

Bergs kommun

SkolverketKövra Byskola
Ansvarig utgivare:   Anna-Maria Kia Westin
Webmaster:   Sonja Wredendal
Redaktion:   Renée, Karin, Anna-Maria Kia, Sonja