Biblioteket tillhandahåller


Renée Eklund 2009-08-27


Biblioteket och bibliotekspersonalen finns till för dig!

Klicka här för att länka till kommunens information om sina bibliotek!

Kommunbiblioteket tillhandahåller:

* Böcker - i olika genrer: skön- och facklitteratur; klassiker och nyheter; storstil och lättläst
* Uppslagsverk
* Referensböcker
* Talböcker
* Kassettböcker
* CD-böcker
* Daisyböcker
* Bok och band
* Bok och Daisy
* Tidningar
* Tidskrifter
* CD-skivor
* VHS-filmer
* Kommunfilner
* DVD-filmer (Kostnad 20:-/film och till nästa öppethållande dag, måste vara 16 år för att hyra)
* TV-spel (Kostnad 20:-/spel och för 7 dagar måste vara 16 år för att hyra)
* Michroficheläsare
* Internet (med olika möjlighet till informationshämtning, via databaser, länkar etc)
* Kopieringsmöjligheter
* Fax (inom Sveriges gränser)
* Trivsam miljö - en oas i vardagen

Bibliotekspersonalen tillhandahåller:

* Trevligt, varmt bemötande
* Användarvänlig service för ung som gammal
* Kunskap inom olika ämnesområden
* Användarundervisning
* Mediatips
* Konsumentvägledning
* Kommuninformation

VÄLKOMMEN IN!