Att kontakta fritids och personalen


Renée Eklund 2011-08-25


Warning: min(): Array must contain at least one element in /shared/www/webnews.textalk.com/20210322115504-832c8ab/www/se/include/print_article_content.php on line 297
Välkommen till
Kövra Byskolas Fritidshem
Kövra 356
845 72 Oviken

Telefonnummer till fritids
072 - 0583752

Rektor
Monica Lekedal
rektor.kovra@gmail.com
072- 0583751

Personal på fritids:

Kristoffer Riddar
riddar@me.com

Elina Hellman
elina.hellman@hotmail.com

Marléne Mattes
marlene.mattes@zonline.se

Amanda Jakobsson
Jakobssonamanda99@gmail.com

Lars Schill, kock
lars.schill@zonline.se