Skapande aktivitet på förskolan


Karin Larsson 2017-02-15


Ateljen är ett rum där många av våra barn trivs. Där utforskar vi färg på många olika sätt, och barnen får lära sig hantera olika material. Olika färger, saxar, lim, pärlor etc utforskas på lekfullt sätt, och barnen får möjlighet att utveckla sin finmotorik. I de skapande aktiviteterna ges också stora möjligheter till samspel och kommunikation, och vi bygger gemenskap genom skapande.

Ur läroplan för förskolan Lpfö98/10:
Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.


 Röd inspiration när dagen startar....
Röd inspiration när dagen startar....